• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

                         LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG TƯ 2017

Tháng 4 là khung thời gian mà hàng triệu con tim cùngchung nhịp đập hướng về ngày ra đời của Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhữngngười con Phật trên khắp mọi miền đất nước đèn hoa rực rỡ dâng lên Ngài để tỏ lòng tôn kính và tri ân vô lượng đến Ngài - một bậc vĩ nhân của muôn cõi, người khai sáng con đường bất tử, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cảnh mê lầm.

Cùng chung không khí hân hoan mùa Phật đản, tối (06/05/2017, nhằm 11/04 âm lich)  tại Ni việnTịnh An Lan Nhã đã tổ chức đêm thọ đầu đà rằm tháng tư trong sự trang nghiêm, ấmcúng. Dưới sự hướng dẫn của hai Sư cô: Sư Cô Như Liên và Sư Cô Nguyên Hương, Ni chúng và Phật tử đang có mặt tại chùa đã phát nguyện thọ đầu đà một đêm - hạnh ngăn oai nghi nằm.

Bắt đầu buổi lễ là thời kinh tụng lễ bái Tam Bảo trong không khí trang nghiêm, những lời thành tâm phát nguyện của những người con Phật đang hiện diện, và một bài pháp thoại ngắnvề ý nghĩa của lễ thọ đầu đà rằm tháng tư do Sư Cô Nguyên Hương thuyết giảng.

Rằm tháng 4, theo truyền thống Phật giáo Nam truyền và Phật giáoTây Tạng là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc ba sự kiện trọng đại (ngày Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn). Cho nên, trong ngày này tất cả người con Phật từ những bậc xuất gia đến các hàng cư sĩ tại gia trên toàn thế giới, đều lấy đêm rằm tháng tư làm ngày lễ cúng dường Đức Phật, gọi là “Vesākhapūjā”

Những giờ hành thiền, kinh hành, diễn ra xen kẽ trong sự chánh niệm.

Phần luận đạo diễn ra sôi nổi khi trời đã về khuya dưới sự hướng dẫn của hai vị Sư Cô, chư Ni và Phật tử có thêm cơ hội để mở rộng kiến thức về Pháp học, là dịp để gắn kết mọi người với nhau trong tình đạo Pháp.

Lễ thọ đầu đà kết thúc với tâm thành hồi hướng phúc hành đến chúng sanh ba giới bốn loài, nguyện cầu phước báu này sẽ chia đều cho tất cả.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI