• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Trong ngày dâng y Kathina tại Tịnh An Lan Nhã, SC Như Liên đã phát 50 phần quà , mỗi phần quà trị giá 200,000đ cho các hộ nghèo, khó khăn trong xã Nghĩa Thành. Số tiền từ thiện nầy do gia đình thí chủ Trần Minh Lợi - ngụ tại Hoa Kỳ dâng cúng. Hình ảnh dâng y và phát quà được ghi nhận:
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI