• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Tịnh An Lan Nhã sẽ tổ chức khóa Tu học Kiều Trần Như, từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 6 Tân Mão ( 08 -15/07/2011). Nội dung chính là bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) do Sư cô Liễu Pháp đảm trách. Ngoài ra là những thời khóa thiền hành, thiền tọa, pháp thoại, pháp đàm mỗi ngày. Chương trình của Khóa Tu Học :Ngày khai giảng ( 08/07/2011)> Buổi sáng : Phật tử tề tựu - ổn định> Buổi chiều : Từ 14h00 : Hòa thượng Viên Minh khai giảng Khóa Tu Học và giảng dạy - hướng dẫn Phương pháp Hành Thiền.Thời khóa biểu Tu Học được áp dụng từ ngày 09/07/2011 đến ngày 14/07/2011Ngày bế mạc : (15/07/2011)> Buổi sáng : Hoàn mãn khóa tu học > Buổi chiều : Tổ chức lễ Nhập hạ - Dâng Y tắm mưa đến Hội Chúng Ni tại Tịnh An Lan NhãTHỜI KHÓA BIỂU TU HỌC
4h00 Thức Chúng - Vệ sinh cá Nhân
4h30 Tụng Kinh -Thiền Tọa-Thiền Hành
6h00 Điểm Tâm
6g30 Chấp Tác
7h30 Thiền Tọa
8h30 Học Kinh
10h00 Thiền Hành
11h00 Thọ Trai
12h00 Chỉ Tịnh
13h30 Học Kinh
15h00 Giải Lao
16h00 Tụng Kinh - Thiền Tọa - Thiền Hành
17h30 Sinh hoạt cá nhân
18h30 Pháp Thoại - Pháp Đàm
20h00 Thiền Tọa
21h00 Chỉ Tịnh
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI