• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Sáng ngày 25/11/2012 (12/10 ÂL), tại Khemarama - Tịnh An Lan Nhã (Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) do Sư cô Như Liên trụ trì đã tổ chức đại lễ dâng y Kathina. Chứng minh đại lễ có Ven Santini (Indonesia), Ven Dhamma Nanda, Ven Dhamma Vanna, Ven Dhamma Jaya (Thái Lan), Ni sư Ánh Liên, Sư cô Tâm Tâm, Sư cô Như Chiếu cùng chư Ni và hàng trăm Phật tử trong Huyện và TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phái Phật giáo Nguyên thủy (Phật giáo Nam tông) có từ thời đức Phật còn tại thế. Người đầu tiên tổ chức Tăng y là nữ đại thí chủ Visakha đã dâng y đến đức Phật Thích Ca đầu tiên tại chùa Kỳ Viên, thành Savatthi. Từ đó, truyền thống dâng y cho Tăng già vào tháng đầu khi kết thúc kỳ An cư được truyền cho đến ngày nay. Ngày nay, tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền thì đây là lễ hội lớn làm nổi bật ba ý nghĩa: hộ trì Tăng, Ni để giáo pháp trường tồn, người cư sĩ tìm thấy niềm vui đạo vị của một mùa lễ hội và ngày đại lễ nầy cũng nhắc nhở giới xuất gia phải trân trọng tấm lòng của đàn tín.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và tràn đầy niềm hoan hỷ. Theo chương trình, sau khi lễ Tam bảo, Phật tử chuyền nhau đội y Kathina và phẩm vật dâng cúng nhiễu Phật ba vòng với ý nghĩa mỗi Phật tử đều bình đẳng trong việc nhận phước báo nếu giữ được tâm trong sạch. Đây là một ý nghĩa hết sức đặc biệt và sáng tạo trong việc thể hiện hình thức nhưng vẫn hướng tâm đến trạng thái Phật tính bình đẳng sẵn có nơi mỗi chúng sanh. Việc dâng cúng y Kathina có ý nghĩa là dâng cúng y cho Tăng già, một đoàn thể chư Tăng hay chư Ni sống chung tu hành theo pháp của đức Thế Tôn một cách thanh tịnh và hoà hợp. Sự hướng tâm đến hàng Tăng bảo như vậy sẽ có phước báo trong sạch và thanh tịnh hơn hướng tâm riêng lẻ đến một vị Tăng hay Ni nào. Ngày nào người Phật tử dâng y Kathina nghĩ đến Tam bảo thì Phật pháp còn hưng thịnh và vững bền. Sự dâng y Kathina không phân biệt cũng nói lên tinh thần chung vượt ra ngoài những quan niệm cá nhân. Chiếc y Kathina cho dù trong hình thức đơn giản nhất cũng nói lên ba điều quan trọng là người dâng y không lựa chọn cá nhân để dâng, chư Tăng, Ni thọ y theo cách lợi hoà đồng quân và vật phẩm trong lễ dâng y được trang trọng vì chuyên chở những giá trị truyền thống tốt đẹp. Sau khi đại diện thí chủ tác bạch dâng y, nghi thức dâng và thọ y Kathina được diễn ra sau đó.
Một ấn tượng đặc biệt trong cách tổ chức nữa là dùng sợi dây vàng kết nối từ tâm Phật tử dâng cúng y Kathina và phẩm vật đến tâm chư Tôn đức Ni thọ nhận mà không cần phải di chuyển để giữ sự trang nghiêm cho việc hiến cúng. Trong tâm niệm của tín đồ theo Phật giáo Nguyên thủy, người cúng dường y Kathina sẽ gieo tạo nên nhiều duyên lành vì việc cúng dường không phân biệt, dâng y đúng thời, tác lễ hợp đạo. Những Phật tử làm được điều này nếu có hạnh duyên xuất gia sẽ tác thành và tăng trưởng nhanh chóng. Đại lễ dâng y mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn và do vậy là một đại hạnh thù thắng.
Đại diện chư Tôn giáo phẩm, Ven Santini nhận y Kathina rồi trao tặng y này lại cho Sư cô trụ trì. Sau đó, hàng Phật tử được nhận sự chúc phúc lành từ ý nghĩa của lễ dâng y Kathina này. Một bài pháp ngắn nói về ý nghĩa dâng y Kathina cũng được gởi tới Phật tử do Ven Dhamma Nanda thuyết giảng.

Việc đi bát và thọ phẩm vật cúng dường đã khép lại đại lễ dâng y Kathina với ý nghĩa giữ gìn truyền thống và tạo ra một thắng duyên thiện lành, trí tuệ trong việc học và hành pháp cho cả hai giới tại gia và xuất gia. 

(Như Chiếu)

Nguồn: http://www.bantrisupgbrvt.net

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI