• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Vào ngày 20/7/2013 nhằm ngày 13 tháng 6 năm Quý Tỵ, tại Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ Dâng Y Tắm Mưa theo truyền thống Theravada. Năm nay thí chủ chính thức là gia đình Cô Huệ. Các sư  cô tại Tịnh An Lan Nhã và gia đình Thí chủ đã chọn ngày Dâng Y Kathina cho năm nay là ngày 20/10/2013 nhằm ngày 16 tháng 9 năm Quý Tỵ. Theo như thông lệ mọi năm , các Sc tại trú xứ  sẽ thỉnh mời hai sư cô nước ngoài là :  SC Dhammananda đến từ ThaiLan và SC Santini đến từ Indonesia.Một vài hình ảnh của buổi lễ Dâng Y tắm Mưa
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI