• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Lễ thọ đầu đà rằm tháng Giêng năm 2018

Vào ngày rằm tháng giêng vừa qua tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ thọ đầu đà.

Đầu năm mới, những người con Phật hướng đến Tam Bảo trong niềm nhớ tưởng đến giáo lý vi diệu của Bậc giác ngộ, Phật tử khắp nơi đã tề tựu về mái chùa thân thương để thực hành giáo Pháp.

Dưới sự hướng dẫn của quý Sư Cô, các hàng cận sự nam-nữ thọ trì hạnh không ngủ nằm, hành thiền, nghe Pháp và thảo luận Pháp thâu đêm. Đức Phật luôn tán thán những hạnh đầu đà để tăng trưởng thiện Pháp và ngăn ngừa sự dễ duôi. Như vậy chư Phật tử đã có một lễ thọ đầu đà đầy ý nghĩa với thiện pháp đựơc duy trì và sự hiểu biết về giáo lý được tăng thêm.

Trong đêm đầu đà đã diễn ra những chương trình  trang nghiêm và hoan hỷ như: Tụng Kinh Tam bảo, ngồi thiền, đi thiền, thuyết Pháp, đàm luận Pháp, dâng hoa đăng quanh cội cây bồ đề...

Lễ đầu đà kết thúc với những lời Kinh và sự hồi hướng những thiện Pháp đã thành tựu đến tất cả chúng sanh, đến niềm tin vào thiện lành và con đường giác ngộ.

Sau bữa ăn sáng thân mật mọi người trở về nhà với niềm hoan hỷ và để lại trong tâm những niềm hạnh phúc trong giáo Pháp.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI