• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vừa qua, vào ngày rằm tháng giêng năm Đinh Dậu, tại Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ thọ đầu đà đầu năm.

Để bắt đầu cho năm mới, những người con Phật hướng đến  lời dạy của bậc Giác Ngộ, để thiện pháp có duyên được phát triển, Ni chúng và Phật tử gần xa đã phát nguyện thọ đầu đà một ngày đêm ngăn oai nghi nằm.

Bắt đầu lễ là không khí trang nghiêm cùng những lời Kinh tụng lễ bái Tam Bảo, với những lời phát nguyện thọ đầu đà thành tâm và một bài pháp thoại về ý nghĩa của lễ thọ đầu đà.

Người đệ tử Phật lắng lòng thanh tịnh nghe những câu Kinh và nhớ đến ân đức của đấng Thiện Thệ mà nhiệt tâm tu tập.

Những giờ ngồi thiền, kinh hành, chiêm bái xá lợi xen kẽ nhau diễn ra yên lặng thấm đượm hương vị Pháp Bảo.

Trời về khuya nhưng giờ luận đạo ấm áp lại gắn kết mọi người với nhau trong tình đời, ý đạo.

Lễ kết thúc với những lời kinh hồi hướng và nguyện cầu cho tất cả luôn sống theo giáo Pháp đưa đến cuộc sống tốt đẹp hiện tại và sự giải thoát trong ngày vị lai.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại lễ: 

 

  

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI