• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Nhận lời mời từ  Sc Như Liên, thầy Vincenzo hiện đang là giáo viên dạy tại Trung Tâm Anh Ngữ - Tp Bà Rịa, hàng tuần thứ 7 đến Tịnh An dạy thêm Anh Văn cho các em học sinh địa phương, thời khóa biểu được chia như ssau : từ 19h00 - 20h00 là lớp căn bản dạy luyện âm, từ 20h00-21h30 lớp dạy theo giáo trình các em đang theo học trong trường.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI