• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Chương trình tu học bắt đầu từ 14h00, với thời Pháp khai giảng Khóa Tu Học của Hòa Thượng Viên Minh tất cả Phật tử có được thêm kinh nghiệm quý báu cho 7 ngày Tu học.Sau thời  Pháp của Hòa thượng Viên Minh thời gian biểu khóa Tu Học được áp dụng , vào lúc 18h30 nhận lời thỉnh mời hai Sư cô Thailan đảm trách phần  Pháp đàm.Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày khai giảng khóa Tu Học Kiều Trần Như.[gallery link="file"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI