• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Phật tử chung quanh Tịnh An Lan Nhã, tháng 2 lần vào Tịnh An tụng Kinh sám hối và được Sư cô Như Liên truyền giới. Bên cạnh đó phật tử đến học lớp Giáo lý vào  mỗi chiều Chủ Nhật  hàng tuần. Hình ảnh được ghi nhận từ buổi Tụng Kinh Sám Hối của Phật tử.
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI