• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
SC Liễu Nguyên sau nhiều năm du học tại các nước Myanmar, Srilanka, và phần lớn thời gian của SC hoằng pháp tại Malaysia, nhân dịp về thăm Thầy Tổ, huynh đệ, gia đình, SC Như Liên thỉnh mời về thăm Tịnh An Lan Nhã và có buổi nói chuyện với phật tử địa phương trong ngày học Giáo lý thường kỳ với đề tài " TRI ÂN VÀ TRI TÚC"[gallery link="file" columns="2"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI