• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Hiện nay Tịnh An Lan Nhã lên kế hoạch xây dựng Khu bếp và phòng ăn dành cho Chư Ni và phật tử, với thiết kế hai tầng : tầng dưới gồm kho và  phòng học Tình Thương ( hằng ngày Quý cô dạy văn hóa và sinh ngữ cho trẻ em bậc Tiểu học , tầng trên là khu bếp và phòng ăn . Vì đây là trú xứ đầu tiên của Chư Ni theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, mọi sự còn hạn hẹp,  kính mong với lòng thương tưởng của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử xa gần chung hùn phước xây dựng  giúp dự án nầy sớm hoàn thành. Hình ảnh và bản vẻ của kế hoạch :[gallery link="file"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI