• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Nhận lời mời của TT Achahn Brahm và quí sư cô tại Ni viện Dhammasara, Tây úc, Sư cô Nguyên Hương đã sang Tây Úc làm lễ xuất gia cho hai giới tử tại Dhammaloka centre, WA vào ngày 06 tháng 03 năm 2011. Đây là lần đầu tiên các giới tử được thọ giới Sa-di-ni từ một Tỳ-khưu-ni, với sự chứng minh của các trưỡng lão Tỳ khưu và Ni chúng, trước đông đảo Phật tử của Hội Phật giáo Tây Úc (Western Australia Buddhist Association). Lễ xuất gia được thực hiện theo truyền thống Nam Tông y bát chơn truyền, đổi từ địa vị của một cư sĩ tại gia (áo trắng) thành địa vị của một bậc xuất gia từ bỏ những dục lạc và sở hữu trần thế (nhận lãnh áo cà sa).
[gallery link="file" columns="2"]
 
 
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI