• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Nhân ngày hội Đại đoàn kết Dân Tộc tại thôn Quảng Thành 2, thuộc xã Nghĩa Thành tổ chức phát quà cho các hộ nghèo và trẻ em trong diện nghèo nhưng vượt khó trong học tập . Tịnh An Lan Nhã đã ủng hộ 20 phần quà dành cho các em học sinh nghèo hiếu học, mỗi phần quà trị giá 200.000đ
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI