• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Sau khi phát quà từ thiện cho hai xã Tân Quang và Tân Thành, đoàn tiếp tục lên đường đến xã Niêm Tòng huyện Mèo Vạt , tại đây đoàn đã phát cho người nghèo và dân tộc thiểu số với 230 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 300.000vnđ. Khu vực huyện Mèo Vạt là nơi người dân tộc thiểu số sống tập trung nhiều nhất, gồm : Mường , Dao, H`Mong, Tày, Mèo.... Ngoài ra, đoàn tặng riêng 30 cái chăn cho trường tiểu học bán trú ( tập trung con em của người dân tộc thiểu số ) vì các em đi học rất xa, đi bộ, leo núi đồi với khoảng cách từ 5 km, 10km, hơn 20km..
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI