• CIMG_1
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_8
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_9
  • CIMG_1
  • CIMG_1
  • CIMG_5
  • CIMG_2
  • CIMG_3
  • CIMG_4
  • CIMG_6
  • CIMG_7
  • CIMG_8
  • CIMG_9
DANH MỤC

LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG 2015

Đầu năm, mọi người ai cũng muốn cầu mong những điều lành đến cho bản thân và Gia đình, trong Đạo cũng vậy, đệ tử Phật luôn hướng tâm đến con đường bất tử cao cả và ước muốn bình yên đến tất cả mọi chúng sinh.

Vào ngày Tịnh An Lan Nhã tổ chức lễ thọ đầu đà, hội tụ những ý nghĩa thiêng liêng của ngày Rằm tháng giêng trong đạo và lễ tết cổ truyền của dân tộc.

Phật tử gần xa tề tựu về mái Chùa quen thuộc trong tình đạo hữu để cùng nhau tu tập trong một ngày ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Đến tối, mọi người tập trung nơi Chánh điện cùng tụng lên những lời Kinh Tam Bảo trầm hùng và cùng với lời Phát nguyện đầu đà đầy nhiệt tâm.

Cùng với những giờ ngồi thiền và kinh hành xen kẽ nhau, mỗi người đều thể hiện sự thành kính hành trì Pháp Bảo và niềm tin về thiện nghiệp hiện tại là duyên lành cho ngày vị thoát ngày vị lai.

Giờ chiêm bái xá lợi luôn là cơ hội để củng cố niềm tin và sách tấn lòng quyết tâm theo con đường Phật đạo và nương tựa ba Ngôi Báu.

Giây phút thành kính khi tự tay cầm đèn và hoa dâng cúng lên Phật, mỗi người đều cảm nhận không khí thanh tịnh và an lạc tỏa ra từ nội tâm có thiện Pháp.

Khi trời đã về khuya, những trao đổi về Phật Pháp và kinh nghiệm tu học luôn làm cho mọi người thấy ấm áp và tỉnh táo hơn. Dựa trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, những hiểu biết mới mẻ thu được làm cho lòng người đệ tử Phật phấn chấn và hoan hỷ hơn.

Lễ đầu đà kết thúc cùng với những lời Kinh hồi hướng, ai ai cũng hi vọng có nhiều cơ hội để được trải nghiệm thực hành Pháp trọn vẹn nhiều hơn nữa.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI