• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vào ngày 16/02/2019 (tức ngày 12 giêng) tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức đêm thọ đầu đà trong sự hiện diện của quý sư cô cùng phật tử xa gần.

Ngày rằm tháng giêng theo truyền thống Phật giáo nam truyền có 3 ý nghĩa chính: đại hội 1250 vị thánh tăng, Phật thuyết pháp và giáo giới và ngày Phật tuyên hứa với ma vương 3 tháng sau Ngài sẽ nhập diệt.

Dưới sự hướng dẫn của Sư cô trụ trì cùng quý sư cô, chư Phật tử  hạnh không ngủ nằm, hành thiền, nghe Pháp và thảo luận Pháp thâu đêm.  Đức Phật luôn tán thán những hạnh đầu đà để tăng trưởng thiện Pháp và ngăn ngừa sự dễ duôi. Như vậy chư Phật tử đã có một lễ thọ đầu đà đầy ý nghĩa với thiện pháp đựơc duy trì và sự hiểu biết về giáo lý được tăng thêm.

Trong đêm đầu đà đã diễn ra những chương trình  trang nghiêm và hoan hỷ như: Tụng Kinh Tam bảo, ngồi thiền, đi thiền, thuyết Pháp, đàm luận Pháp, dâng hoa đăng quanh cội cây bồ đề...

Buổi lễ thành tựu viên mãn với sự chúc phúc từ quý sư cô.

Sau bữa ăn sáng thân mật mọi người trở về nhà với niềm hoan hỷ và để lại trong tâm những niềm hạnh phúc trong giáo Pháp.

Sau đây là một số hình ảnh đươc ghi nhận lại

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI