• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

LỄ DÂNG Y TẮM MƯA TẠI TINH AN LAN NHÃ 2015

Hôm nay vào ngày16/7/2015 (nhằm ngày 13 tháng 6 năm Ất Mùi) Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ Dâng Y tắm mưa theo truyền thống của Phật Giáo Nguyên Thủy.

Trước khi nhập hạ, Phật tử phát tâm trong sạch cúng dường y tắm mưa và tứ vật dụng đến hành giả an cư. Đây cũng là điều nhắc nhở để người xuất gia  cần phải tinh tấn thu thúc thân tâm - luôn nhớ và trân trọng tấm lòng của thiện nam tín nữ gần xa.

Tác bạch dâng y

Cung kính dâng tứ vật dụng

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI