• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Ngày 20 -1-2011 Đại Đức Minh Từ Trụ trì chùa Nam Thiên Huyện Sóc Sơn Hà Nội cùng SC Như Liên làm công tác từ thiện cho hộ nghèo dân tộc thiểu số ở hai xã Tân Lập và Vĩnh Hảo Huyện Bắc Quang Tỉnh Hà Giang. Với sự tham dự của Ban Mặt Trận Huyện, và các cấp chính quyền các xã. Bao gồm 130 chăn, áo quần và thực phẩm.
[gallery link="file" columns="2"]  
 
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI