• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Buổi phát quà từ thiện được tổ chức tại Uỷ ban xã Tân Thành và xã Tân Quang huyện Bắc Quang Tỉnh Hà Giang với sự tham dự của Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc xã.Tại Hội trường Uỷ Ban xã Tân Quang vào ngày 24 tháng 01 năm 2011 Sc Như Liên tặng 65 chăn,một số thực phẩm đến dân tộc thiểu số của hai xã nói trên.

 

1            2

3            Chủ tịch xã Tân Quang đón tiếp Sư cô

Chủ tịch xã Tân Quang đón tiếp Sư cô

5           6

7           8

9           10

11           12

13           14

15           16

17           18

19           20

21           22

24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI