• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Sáng ngày 15/06/2013 , Chư Ni Tịnh An Lan Nhã và Phật tử xã Nghĩa Thành đến Trung Tâm Nhân Đạo Làng Tre thuộc Cẩm Mỹ - Đồng Nai,  phát tặng các phần quà, gồm: gạo, dầu ăn, mì gói, sữa. Với sự phát tâm hùn phước của nhóm Phật tử xã Nghĩa Thành, TP HCM nhóm nhân viên CTCPDP 2/9  và phật tử tại TP Biên Hòa đoàn từ thiện đã chuẩn bị 100 phần quà với tổng số tiền 12.500.000đ.

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI