• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Ngày Rằm tháng Sáu Tân Mão vừa qua, tại Tịnh An Lan Nhã đã diễn ra buổi tụng Giới Bổn Bhikkhuni Patimokkha lần đầu tiên. Tuy đã thành lập gần 2 năm, nhưng lần này do có được 4 vị tỳ kheo ni nhập hạ tại Chùa, Ni Chúng Tịnh An Lan Nhã mới có cơ hội tụng Giới bổn mỗi tháng hai kỳ. Đây là một chuyển biến tốt đẹp trong lịch sử hình thành và sinh hoạt của Chùa.[gallery link="file" columns="2"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI