• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Nhận lời mời của Sư Cô Dhammananda, trụ trì chùa Songdhammakalyani, Nakhon Pathom, Thailand, Sư Cô Liễu Pháp, Sư Cô Như Liên và 2 Phật tử Tịnh An Lan Nhã đã viếng thăm chùa vào ngày 22/09/2010. Sư Cô Dhammananda đã từng chứng minh lễ thọ giới sadini của Cô Tịnh Thành vào ngày 05/01/2010 ở Tịnh An Lan Nhã. Ngày 23/09/2010 bảy sư cô (5 từ Thái lan và 2 từ Việt nam) đã cùng tụng giới bổn Bkhikkhuni Patimokkha tại Chánh điện chùa Songdhammakalyani. Sau buổi tụng giới, quý sư cô đã đến thỉnh giáo giới tại một chùa tăng trong vùng. Vị tỳ khưu trụ trì chùa tỏ lòng hoan hỷ ủng hộ sự can đảm và nhiệt thành của quý cô tỳ kheo ni, những người đã đi đầu trong việc thành lập Ni đoàn và góp phần tích cực trong sự nghiệp hoằng pháp. Trong chuyến viếng thăm này, quý sư cô Tịnh An Lan Nhã đã thỉnh quý sư cô từ Thailand sang Việt nam tham dự lễ dâng y Kathina 2010 sẽ tổ chức tại chùa vào ngày 17/11/2010( nhằm ngày 12 tháng 10). Quý cô đã hoan hỷ chấp nhận sự thỉnh cầu. Đặc biệt Sư Cô Dhammananda, nguyên giáo sư trường đại học Thammasat và là một vị giảng sư nổi tiếng ở Thái lan đã nhận lời thuyết pháp trong buổi lễ. Thời pháp sẽ được giảng bằng tiếng Anh và sẽ được Sư Cô Liễu Pháp thông dịch sang tiếng Việt. Rất mong quý đạo hữu xa gần sắp xếp thời gian để tham dự buổi lễ trang trọng này.
[gallery link="file" columns="2"]
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI