• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC
Tỉnh Hà Giang thuộc phía Bắc là vùng đồi núi , cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất. Các gia đình phật tử tại xã Tân Thành đã lập ngôi Tịnh Thất nhỏ và đã làm lễ dâng Thất cho các Chư Ni . Chư Ni tại Tịnh An Lan Nhã chấp nhận và đặt tên cho trú xứ thứ hai là Tịnh Liên Lan Nhã, hàng tháng các Phật tử vùng nầy vẫn giữ nề nếp hoạt động của Tịnh Liên  : mỗi tháng 2 lần Tụng kinh , hành thiền  . Sau thời gian hoạt động, tuy khó khăn về tài chánh, nhưng các phật tử cố gắng tu sửa cho Tịnh Liên hoàn thiện hơn. Và hình ảnh xây tường bao bọc Tịnh Liên
Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI