• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Giả từ ảo vọng

Xa rời mộng mơ

Vầng trăng Viên giác

Tỏa sáng không ngờ.

 

Mây trời phiêu bạt

Con đường tuyệt vọng

Ôi thật nên thơ

Còn gì để nói

Yêu ghét không hoa

Thị phi nhân ngã

Xem từ đâu ra!

 

Tự mình trói cột.

Tự mình kêu la

Gió tan sóng lặng

Trăng nước chan hòa.

 

Ai người mê muội?

Ai người bao la?

TN. Bảo Tâm – 1996

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI