• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Vô Trụ

Tác giả: Minh Quang


Vô trụ

    

 

 

Bên bờ thác đổ rêu xanh
Ngắm nhìn lặng lẽ bức tranh đất trời
Nước tuôn giọt trắng chơi vơi

Thong dong vô trụ rạng ngời suối tâm ...

 

 

Nơi này lặng lẽ không tên
Suối tuôn róc rách trên nền hoàng y

Chim kêu nước chảy thầm thì

Nắng chiều reo gió vô vi góc rừng

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI