• CIMG_1
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_8
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_9
 • CIMG_1
 • CIMG_1
 • CIMG_5
 • CIMG_2
 • CIMG_3
 • CIMG_4
 • CIMG_6
 • CIMG_7
 • CIMG_8
 • CIMG_9
DANH MỤC

Diệu Pháp

Nô nức mừng Xuân sao lệ rơi?

Mẹ cha, Thầy bạn ở nơi nào.

Pháp nổ, chuông ngân, trầm hương tỏa…

Nhớ tiếng kinh cầu thế giới hòa bình.

Chộn rộn lòng này sao gọi “Xuân”?

Gặp gỡ thời vui, nhớ lại buồn

Hợp tan thế tục, lòng vương vấn

Bao nỗi vui buồn, sao gọi “Xuân”?

Kyunpin tĩnh mịch, không chuông pháo

Chẳng vướng buồn vui chuyện thế gian

Hoa Xuân, nắng Hạ, Thu Đông lạnh…

Thanh thản bình yên, Xuân trong tâm.

Giải thoát: đường xa, vẫn dở dang

Xuân đến, quyết tâm gặp Niết Bàn!

Ai ơi, phiền não xin đoạn diệt

Chánh Niệm đồng hành, tâm mãi Xuân!

 

Vietnamese
English
LỜI HAY Ý ĐẸP

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu." -- Trung A Hàm

TÌM KIẾM
KẾT NỐI